login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2016-10-25 09:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 90300

druga licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 65,30 m2, skaładającego się z korytarza, łazienki, kuchni, dwóch pokoi
Data licytacji: 2012-11-07
Godzina licytacji: 09:00

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW GD1M/00022649/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2012r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Malborku 82-200 Malbork, Poczty Gdańskiej 19 w sali nr 11 odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego  o pow. 65,30 m2, skaładającego się z korytarza, łazienki, kuchni, dwóch pokoi
należącego  do dłużnika: Roman Lubocki i Katarzyna Lubocka
położonego: 82-213 Miłoradz, Pogorzała Wieś, 
dla którego  Sąd Rejonowy W Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00022649/0  
Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     53 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00zł. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001. Rękojmia powinna znajdować się na rachunku bankowym komornika przed rozpoczęciem licytacji.    
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.