login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-12-18 09:00 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 10693333

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-12-20
Godzina licytacji: 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-12-2019r. o godz.10:00 sala 15 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku mającego siedzibę przy ul. Poczty Gdańskiej 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Malborku przy ul. Pionierów 4, działka ewidencyjna nr 146 obszaru 673 m˛. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 67,4m˛. Na parterze znajdują się trzy pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, pomieszczenie gospodarcze oraz wiatrołap. Na poddaszu użytkowym znajdują się dwa pokoje. Na działce znajduje się również murowany budynek gospodarczy o powierzchni 8,3m˛. Budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym i niskim standardzie wykończeniowym. Na terenie działki znajdują się sieci: wodociągowa z sieci miejskiej, kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, gaz ziemny (wykorzystywany do grzania wody), elektroenergetyczna. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00002123/1 [NKW: GD1M/00002123/1].

Suma oszacowania wynosi 154 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 410,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.