login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-12-18 09:00 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 10693333

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-12-18
Godzina licytacji: 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Malborku sala 11 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Parszewie przy ul. Osiedlowej 3 , 82-224 Lichnowy - działka ewidencyjna nr 97/7 obszaru 1084 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi KW GD1M/00019545/7. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem oraz przylegającym do niego budynkiem garażu jednostanowiskowego. Na układ funkcjonalny budynku składają się: na parterze 2 pokoje, kuchnia, przedpokój z komunikacją, łazienka z WC oraz sień, o łącznej powierzchni użytkowej 49,73m2, natomiast na poddaszu pokój (niewykończony) oraz przedpokój i łazienka o łącznej powierzchni 19,00m2 a także dodatkowo strych nieużytkowy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 68,73m2.

Suma oszacowania wynosi 160 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 040,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.siwecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu właśności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.